Cоpyright Pоliсy

Gevallen van inbreuk op het auteursrecht melden

Als u de eigenaar van het auteursrecht of een vertegenwoordiger daarvan bent en van mening bent dat een gebruikersbetrokkenheid of andere inhoud inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding indienen door bedrijfsgids.biz de volgende informatie schriftelijk te verstrekken op onze e-mail:

1.1 Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;

1.2 Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele melding, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

1.3 Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

1.4 Gegevens die redelijkerwijs voldoende zijn om de dienstverlener tot u in staat te stellen u te informeren, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een elektronische post;

1.5 Een verklaring dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het gebruik van het materiaal op de beschreven manier niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.